ul. Wilsona 30 lok. B5, Częstochowa

...inteligentne bezpieczeństwo

Audyt przeciwpożarowy budynku

audyt przeciwpożarowy budynku

Audyt PPOŻ, czyli audyt z zakresu ochrony przeciwpożarowej polega na analizie istniejącego w budynku stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz ocenie zgodności obiektu z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.

Przepisy nakładają mnóstwo zadań i obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Aby je wszystkie spełnić, niezbędna jest pomoc profesjonalistów z danej branży. W tym celu skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci zidentyfikować wszystkie nieprawidłowości, dodatkowo chroniąc przed konsekwencjami prawnymi.

Zakres audytu z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku obejmuje w szczególności sprawdzenie:

 • warunków ochrony przeciwpożarowej,
 • wyposażenia w podstawowy sprzęt przeciwpożarowy,
 • oznakowania obiektu w znaki ochrony przeciwpożarowej,
 • warunków ewakuacji w obiekcie,
 • procedur postępowania w sytuacji wystąpienia pożaru bądź innego zagrożenia w obiekcie,
 • ważności szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • odległości od budynków sąsiadujących,
 • umiejscowienia hydrantów i zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru,
  dróg pożarowych i bram wjazdowych,
 • dokumentacji przeciwpożarowej,
 • regularności ćwiczeń ewakuacyjnych na wypadek pożaru.