ul. Wilsona 30 lok. B5, Częstochowa

...inteligentne bezpieczeństwo

Hydranty i gaśnice

gaśnice i hydranty

Okresowy przegląd gaśnic

Jakie budynki muszą być wyposażone w gaśnice?

W gaśnice spełniające wymagania Polskich norm musi być wyposażony każdy budynek użyteczności publicznej, budynek produkcyjny, magazynowy, inwentarski oraz plac składowy. Zgodnie z przepisami jedna jednostka środka gaśniczego powinna przypadać na:

  • każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym w budynku (lub jego części) zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III i ZL V,
  • w budynku produkcyjnym i magazynowym o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2
  • w budynkach, w których znajdują się pomieszczenia zagrożone wybuchem.
  • w pozostałych nie wymienionych wyżej budynkach „jedna jednostka” powinna przypaść na każde 300 m2 chronionej strefy.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopad 1992 roku ( z późniejszymi zmianami ) par. 15.1.i 2.obsługą sprzętu gaśniczego należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją obsługi ustaloną przez producentów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa urządzenia gaśnicze winny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz na rok. A remont gaśnicy wymagany jest raz na 5 lat lub po stwierdzeniu użycia lub uszkodzenia gaśnicy.

Potwierdzeniem wykonania prac przez naszego serwisanta  jest:

  • protokół z przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego
  • kontrolka z terminem następnego przeglądu / remontu

Legalizację gaśnic wykonujemy na terenie obiektu klienta. W przypadku, gdy gaśnica wymaga remontu zabieramy ją do naszego serwisu, a na czas naprawy zapewniamy gaśnice zastępcze.

 

Pomiary, przegląd i kontrola hydrantów