ul. Wilsona 30 lok. B5, Częstochowa

...inteligentne bezpieczeństwo

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

oświetlenie awaryjne

Zgodnie z przepisami przegląd oświetlenia należy przeprowadzać minimum raz na rok.

Z przeprowadzonego badania wystawiamy dla Państwa raport, oceniający poprawność działania.

Dokonujemy pomiaru natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy i w pomieszczeniach. Sprawdzamy także czy oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne spełnia wymagania określone w normie PN-EN-12464-1:2004. Podczas przeglądu określamy sprawność działania systemu oświetlenia awaryjnego poprzez odłączenie zasilania w energię elektryczną. Sprawne oświetlenie daje Państwu gwarancję, bezpiecznego opuszczenia budynku przez użytkowników w przypadku powstania zagrożenia.