ul. Wilsona 30 lok. B5, Częstochowa

...inteligentne bezpieczeństwo

Oznakowanie budynku

oznakowanie budynków

Oznakowanie budynku jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy. Znaki ewakuacyjne oraz znaki sprzętu przeciwpożarowego powinny być rozmieszczone w miejscach widocznych tak aby każdy w przypadku zagrożenia mógł je bez problemu zlokalizować.

Nasza firma oferuje dobór znaków przeciwpożarowych jak i BHP i ich późniejsze zamontowanie.