ul. Wilsona 30 lok. B5, Częstochowa

...inteligentne bezpieczeństwo

Plany ewakuacyjne

Plany ewakuacyjne

Wykonujemy plany ewakuacji w postaci rzutów każdej kondygnacji zawierających m.in.

  • rozmieszczenie sprzętu przeciwpożarowego m.in gaśnic, koców gaśniczych,
  • rozmieszczeniem urządzeń przeciwpożarowych i elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi m.in. hydranty, ręczne ostrzegacze pożarowe, uruchamianie klap dymowych,
  • kierunki ewakuacji oraz rozmieszczenie wyjść ewakuacyjnych z obiektu,
  • zaznaczenie miejsca, w którym się znajdujemy,
  • nazwy poszczególnych pomieszczeń,
  • ustalone miejsce koncentracji.

Plan ewakuacji wykonywany jest zazwyczaj w postaci wydrukowanej i za-laminowanej planszy w formacie A4 lub A3. Na życzenie dostarczamy wersję elektroniczną planu ewakuacji.