ul. Wilsona 30 lok. B5, Częstochowa

...inteligentne bezpieczeństwo

Przegląd bram i drzwi przeciwpożarowych

drzwi i bramy przeciwpożarowe

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne bram i drzwi przeciwpożarowych, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Przeglądy drzwi przeciwpożarowe polegają na:

 • Sprawdzenie działania wszystkich elementów składowych drzwi.
 • Poprawność funkcjonowania wszystkich elementów blokujących/ zapadkowych.
 • Sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką, a skrzydłem.
 • Sprawdzenie mocowania zamków, rygli.
 • Sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej.
 • Regulacja samozamykaczy.
 • Przesmarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych.

Przegląd bram przeciwpożarowych polegają na:

 • Sprawdzenie funkcjonowania bramy.
 • Sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką, a skrzydłem.
 • Sprawdzenie szczeliny pomiędzy krawędziami skrzydeł, a ościeżnicą.
 • Sprawdzenie mocowania zamków, rygli.
 • Sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej.
 • Regulacja samozamykaczy.
 • Sprawdzenie zadziałania centrali sterującej i urządzeń wykonawczych (elektromagnesy, zaczepy).

Po przeprowadzonym przeglądzie opracowujemy raport sprawności urządzeń a także  udzielamy informacji o tym jak skutecznie usunąć usterkę. Dzięki współpracy z producentami drzwi i bram przeciwpożarowych posiadamy wysokie rabaty dzięki czemu  możemy zaoferować Państwu niskie ceny zakupu nowych elementów oraz ich montażu.