ul. Wilsona 30 lok. B5, Częstochowa

...inteligentne bezpieczeństwo

System sygnalizacji pożaru

System sygnalizacji pożaru

Nasza firma świadczy usługi przeglądu i konserwacji Systemu Sygnalizacji Pożaru. Zapraszamy zapoznania się z ofertą firmy oraz kontaktu z nami. Oferujemy profesjonalną usługę w atrakcyjnej cenie.

System sygnalizacji pożaru służy do wczesnego wykrycia zagrożenia pożarowego w obiekcie, powiadomienia o zaistniałym zdarzeniu personelu oraz osób znajdujących się w obiekcie przy równoczesnym wysterowaniu sygnału do punktu monitoringu sygnałów alarmowych. Ten powiadamia Straż Pożarną o zaistniałym zdarzeniu. System sygnalizacji pożaru SSP nazywany jest często również jako System Alarmu Pożarowego SAP. Systemy w niewielkich obiektach mogą mieć małą ilość funkcji, jest jednak możliwość ich rozbudowy i wysterowanie zewnętrznych urządzeń np. drzwi i bram przeciwpożarowych, klap dymowych, wentylatorów oddymiających, stałych urządzeń gaśniczych i wielu innych.

 

Obowiązek posiadania systemu sygnalizacji pożaru spoczywa na:

 • budynkach handlowych lub wystawowych – jednokondygnacyjnych o powierzchni powyżej 5000 m2 i wielokondygnacyjnych o powierzchni powyżej 2500 m2,
 • teatrach mających powyżej 300 miejsc i kinach powyżej 600 miejsc, lokalach gastronomicznych powyżej 300 miejsc, salach widowiskowych i sportowych powyżej 1500 miejsc,
 • szpitalach psychiatrycznych, domach pomocy społecznej oraz ośrodkach rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych mających powyżej 100 łóżek,
 • szpitalach i sanatoriach powyżej 200 łóżek w budynku,
 • zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku,
 • budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych,
 • budynkach zamieszkania zbiorowego, w których czas pobytu tych samych osób przekracza trzy dni posiadających powyżej 200 miejsc oraz innych budynkach zamieszkania zbiorowego o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50 zgodnie z ustawą,
 • archiwach, muzeach, zabytkach budowlanych, ośrodkach elektronicznego przechowywania danych, centrach telefonicznych,
 • garażach podziemnych powyżej 1500m2 lub posiadających więcej niże jedną kondygnację podziemną,
 • stacjach metra, kolei podziemnych,
 • portach i dworcach, gdzie jednocześnie przebywa powyżej 500 osób,
 • bankach, w których sala operacyjna ma powierzchnię powyżej 500 m2,
 • bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

System sygnalizacji pożaru musi działać prawidłowo i być we właściwy sposób konserwowany. Producenci wymagają aby każdy element systemu był konserwowany przez uprawniony personel co najmniej raz w roku. Należy jednak wspomnieć, że zaleca się aby ta konserwacja była wykonywana raz na kwartał po 25% składu systemu. Takie zalecenie powoduje, że przy każdorazowym przeglądzie, konserwator weryfikuje sprawność działania Centrali Systemu Sygnalizacji Pożaru.